SE* Iceblue's Magic May BC, female, f 09 33

Maysan kommer att få 1-2 foderkullar hos Tina Wickman och övergår sedan i Tinas ägo. Planen är att Maysan ska få träffa SE* Mightyfalls Tarjei under vinter 2020-21. Spännande!