SE* Iceblue's Harmonic Haraway BC a 23, female

Detta är kullens största och lugnaste unge. Så prefixet Harmonic passar utmärkt på henne! Lilla "Monic" är namngiven efter en av mina favoritfilosofer, Donna Haraway f. 1944, amerikansk vetenskapsteoretiker och feminist bland annat. Haraway har bland annat forskat mycket om vad hon kallar co-being, "tillsammansvaro" mellan olika arter. Hon menar att när vi interagerar med ett djur, så skapas vi och blir till, tillsammans. Ju längre och djupare relation, ju mer skapar vi varandra. Vår gemensamma tillvaro och interaktion gör oss till något nytt, något vi inte var innan. Hon vill utmana och upplösa den traditionella etologins tydliga åtskillnad mellan människa och djur och menar att vi påverkar och formas av varandra på ett mycket djupgående sätt över artgränserna.