Ironic Irigaray BC n/f (21) 33

Såld till Erica, SE* Burelands

Denna tjej är döpt efter den franska feministiska filososfen Luce Irigaray. Irigaray har uppmärksammat och kritiserat det faktum att kvinnor varit så osynliga inom filosofi, psykoanalys och lingvistik. Hon menar att som mödrar har kvinnor alltid reducerats till natur och icke-tänkande materia, medan män alltid associeras med kultur och subjektivt tänkande. Exkluderad från kultur och subjektivitet är kvinnan/modern ändå en förutsättning för samhällets fortlevnad. Västerländsk kultur är därmed grundad i att kvinnor - som mödrar - offrar något.

Irigaray, kattflickan, har utvecklats till en väldigt mild och snäll tjej, som ändå har en klar vilja bakom sitt förskräckligt näpna lilla feminina ansikte! Hon kommer att gå i avel, antingen hos Burelands eller hos mig!

almost two weeks old
almost two weeks old
newborn
newborn
6 weeks old
6 weeks old